Autoline » AUTOLINE Services User Agreement

УГОДА КОРИСТУВАЧА

(ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір визначає правила надання Користувачам Послуг, доступних на Веб-сайті autoline.ua, правила доступу і використання його ресурсів, а також права та обов'язки Користувача і Виконавця.

1.2. Використання Сервісу Autoline і Послуг з купівлі, що надаються через Веб-сайт, означає, що Користувач ознайомився з цим Договором, приймає його умови і зобов'язується дотримуватися включених у нього правил.

1.3. Якщо Користувач не згоден з Договором повністю або частково, Виконавець просить Користувача покинути цей Веб-сайт.

1.4. Всі транзакції відбуваються безпосередньо між Користувачами.

1.5. Виконавець не є стороною в транзакціях між Користувачами, а тільки надає платформу торгової комунікації для розміщення реклами.

1.6. Цей Договір є договором приєднання і регламентує правовідносини між Сторонами відповідно до статті 634 і пункту 2 статті 641 Цивільного Кодексу України.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Терміни та умови, що використовуються в Договорі, мають такі значення:

2.1.1. Виконавець:

- ТОВ «ЛАЙНМЕДІА», яке створене і діє відповідно до законодавства України та знаходиться за адресою: 02140, Україна, м. Київ, вул. Вишняківська, будинок 13а, офіс 278, внесене в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, код ЄДРПОУ 39229764, з яким користувач може зв'язатися через заповнення форми, розміщеної у вкладці «Контакти».

2.1.2. Сервіс Autoline означає усі платні і безкоштовні Послуги, що надаються Виконавцем (включаючи, окрім іншого, усі функції, текст, дані, інформацію, програмне забезпечення, графіки або фотографії, малюнки і т. д.), а також усі інші Послуги, що надаються Виконавцем з використанням функцій Веб-сайту.

2.1.3. Публічна оферта (Договір) — пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній і/або юридичній особі відповідно до ст. 641 Цивільного Кодексу України, укласти з ним Договір, який міститься в публічній оферті.

2.1.4. Акцепт означає повне і безумовне прийняття Користувачем умов цього Договору. Повне і безумовне прийняття умов цього Договору відбувається шляхом здійснення дій з будь-якого використання Сервісу Autoline та/або Веб-сайту.

2.1.5. Користувач — будь-яка дієздатна фізична або юридична особа або філія/представництво юридичної особи, яка створила обліковий запис та/або увійшла в акаунт/обліковий запис з використанням логіна і пароля в режимі, передбаченому цим Договором, і використовує Послуги, що надаються в Сервісі Autoline і яка здійснила Акцепт цього Договору. Від імені юридичної особи Веб-сайт використовується уповноваженою особою/представником такої юридичної особи.

2.1.6. Незареєстрований Користувач — термін «Користувач» включає також термін/поняття «Незареєстрований Користувач» за умови, що застосовуються обмеження на використання Сервісу Autoline не зареєстрованими Користувачами.

2.1.7. Товари —  матеріальне майно, що включає такі категорії автомобільної продукції: вантажні автомобілі, тягачі, причепи, напівпричепи, автоцистерни, автобуси, мікроавтобуси, кемпери, спецтехніка, складська техніка, сільськогосподарська техніка, техніка для прибирання вулиць, запчастини і обладнання, шини і диски коліс, обладнання і нематеріальні активи, пов'язане з наданням Послуг. Термін Товар у розумінні цього Договору включає також і послуги, пов’язані з таким Товаром, зокрема лізинг, послуги з огляду Товару, послуги з безпечної доставки Товару та інші послуги щодо Товару, які доступні на Веб-сайті.

2.1.8. Послуга — будь-яка операція, пов'язана з наданням сервісу, який використовується в процесі здійснення певної дії або виконання певної діяльності для задоволення індивідуальних потреб Користувача.

2.1.9. Веб-сайт — інтернет-ресурс, який має адресу в мережі Інтернет autoline.ua, є основним джерелом інформування Користувача і за допомогою якого можна користуватися Послугами Виконавця.

2.1.10. Обліковий запис — електронна частина Сервісу Autoline, доступна Користувачеві після реєстрації, за допомогою якої Користувач може виконувати певні дії у рамках Сервісу Autoline в особовому кабінеті. Обліковий запис може використовувати тільки один Користувач.

2.1.11. Реєстрація — особлива процедура, при якій Користувач надає необхідну інформацію для використання Сервісу Autoline шляхом самостійного створення облікового запису на Веб-сайті або шляхом надання необхідних даних співробітникові Виконавця по email для створення облікового запису. Реєстрація вважається завершеною після успішного завершення усіх етапів реєстрації відповідно до інструкцій, розміщених на Веб-сайті autoline.ua.

2.1.12. Персональні дані — вся інформація, що стосується ідентифікованої особи або такої, що ідентифікується;

2.1.13. Блокування облікового запису — накладення Виконавцем обмежень на функціональність Сервісу Autoline для певного облікового запису, яке включає припинення показу всіх оголошень такому обліковому запису, припинення права і технічної можливості створювати, розміщувати та публікувати нові оголошення.

 

3. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувачі Інтернету можуть переглядати оголошення, розміщені на Сервісі Autoline без реєстрації.

3.2. Не зареєстровані Користувачі можуть використовувати Сервіси Autoline, доступні Користувачам Веб-сайту autoline.ua, які не пройшли процедуру реєстрації, зокрема:

3.2.1. перегляд реклами і контактної інформації інших Користувачів, зареєстрованих на Веб-сайті;

3.2.2. спілкування із зареєстрованими Користувачами для отримання додаткової інформації про будь-який Товар.

3.3. Реєстрація Користувача на Веб-сайті обов'язкова для використання всіх доступних Сервісів Autoline.

3.4. Для того, щоб створити Обліковий запис, Користувач повинен пройти процедуру реєстрації відповідно до п. 2.1.11 цього Договору.

3.5. У разі заповнення вищезгаданої форми, Виконавець негайно відправляє на адресу електронної пошти, надану Користувачем, повідомлення для активації Облікового запису, яке містить всю необхідну за законодавством України інформацію. Після натиснення на отримане посилання Обліковий запис активується.

3.6. Надані дані, такі як адреса електронної пошти і пароль, повинні використовуватися Користувачем для входу в Обліковий запис.

3.7. Можна увійти у Сервіс Autoline з облікових записів Facebook, Google та LinkedIn.

3.8. Користувач зобов'язується надавати правдиву, точну і повну інформацію про себе, необхідну для реєстрації Облікового запису в Сервісі Autoline. Користувач усвідомлює, що він/вона несе повну відповідальність за надання неправдивих персональних даних при реєстрації. Якщо інформація, надана Користувачем, виявиться неправдивою, Виконавець залишає за собою право призупинити або відмінити реєстрацію і призупинити надання Сервісу Autoline.

3.9. Створюючи Обліковий запис або виконуючи вхід у створений обліковий запис, а також здійснюючи дії з будь-якого використання Сервісу Autoline і/або Веб-сайту, Користувач укладає договір приєднання з Виконавцем на надання Послуг на умовах, вказаних у цьому Договорі.

3.10. Користувач несе відповідальність за дії, пов'язані з використанням адреси його електронної пошти і паролю для отримання доступу до Веб-сайту autoline.ua, якщо це сталося з його вини (умислу або необережності).

3.11. Відправка даних для входу в систему іншому Користувачеві (іншій особі) з метою отримання доступу до Облікового запису може призвести до блокування Облікового запису Виконавцем.

3.12. Користувач зобов'язаний захищати свій пароль і логін від третіх осіб. Користувач зобов'язаний негайно змінити свої реєстраційні дані для Веб-сайту, якщо у нього є певні обґрунтовані підозри, що його адреса електронної пошти і пароль були розкриті або можуть бути використані третіми особами.

3.13. Користувач може припинити реєстрацію на Веб-сайті самостійно, без попереднього повідомлення або пояснення причин.

 

4. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

4.1. Користувач може розміщувати рекламу на Веб-сайтах після здійснення оплати відповідно до положень Розділу 7 цього Договору та після заповнення спеціальної реєстраційної форми.

4.2. Використовуючи реєстраційну форму, Користувач може прикріпити фотографію до оголошення, їх кількість і формат визначаються на Веб-сайті autoline.ua.

4.3. Платне оголошення має бути розміщене впродовж 65 календарних днів на усіх Веб-сайтах Сервісу Autoline.

4.4. Після цього воно може бути повторно активоване Користувачем після внесення додаткової плати, зазначеної в Розділі 7 цього Договору.

4.5. Повідомлення, що розміщується Користувачем на будь-якому з Веб-сайтів, автоматично розміщується на усіх Веб-сайтах Сервісу Autoline після того, як технічні характеристики такого оголошення були перекладені всіма мовами Веб-сайту.

4.6. Використання функцій і Послуг Веб-сайту як зареєстрованими, так і не зареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань з дотримання правил та інструкцій з використання Веб-сайту, у тому числі цього Договору.

4.7. Розміщуючи оголошення на Веб-сайті для продажу Товарів, Користувач розміщує інформацію про такі Товари, що підпадають під дію цього Договору і правил, доступних на Веб-сайті.

4.8. Користувач надає точну і повну інформацію про Товар, а саме: технічні характеристики, реєстраційні дані (VIN номер, марка товара, модель), стан Товару, умови його продажу та місцезнаходження Товару. Зміст реклами повинен чітко стосуватися Товарів.

4.9. У період показу реклами Користувач може відредагувати її зміст, видалити оголошення або вибрати варіант продовження періоду показу реклами.

4.10. Користувач підтверджує, що він/вона має право продавати Товари відповідно до законодавства країн, де продаються Товари.

4.11. Користувач гарантує, що пропоновані ним Товари відповідають стандартам якості, встановленим законодавством країн, для яких вони реалізуються і не мають будь-яких претензій третіх осіб.

4.12. У випадку якщо пропоновані Користувачем Товари, вимагають наявності відповідного спеціального дозволу, згідно законодавства країн, для яких вони реалізуються, Користувач гарантує і зобов'язується надати їх Виконавцеві або спеціальному органу, який уповноважений здійснювати нагляд за діяльністю Користувача.

4.13. Забороняється розміщувати неправильні характеристики Товарів, зокрема ціну, яка не відповідає фактичній ціні продажу. Ціна має бути вказана повністю для усього Товару. Заголовок оголошення, що розміщується, повинен відповідати тексту оголошення і не повинен містити контактні або особисті дані Користувача (телефон, адреса електронної пошти або Веб-адреса).

4.14. Користувач гарантує, що фотографії пропонованих Товарів відповідають дійсності та Користувач має всі необхідні права на використання цих фотографій, в т.ч. і права інтелектуальної власності.

4.15. Користувач гарантує, що фотографії, пропонованих Товарів, відповідають назві й тексту реклами. На фотографіях мають бути зображені тільки пропоновані Товари. Архівні фотографії та/або фотографії, завантажені з Інтернету, не можуть бути використані.

4.16. Користувач зобов'язується утримуватися від наступних дій:

4.16.1. Публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;

4.16.2. Публікувати оголошення, опис та/або заголовок/фотографії яких є непов’язаними, нечитабельними;

4.16.3. Публікувати оголошення з пропозицією декількох Товарів одночасно;

4.16.4. Вставляти в оголошення посилання на будь-які веб-ресурси;

4.16.5. Розміщувати оголошення про Товари, якщо такі повідомлення можуть призвести до порушення чинного законодавства України.

4.17. Заборонено розміщувати оголошення про продаж:

4.17.1. Товарів, які не включені ні в одну з категорій, інформація про які доступна для публікації на Веб-сайті;

4.17.2. Товарів, викрадених або отриманих незаконним шляхом;

4.17.3. Товарів, які небезпечні для життя і здоров'я;

4.17.4. Товарів, які не існують.

4.18. Користувач зобов'язується негайно відкликати оголошення з Сервісу Autoline, якщо воно більше недійсне або якщо Товар було продано.

4.19. Користувач несе повну відповідальність за дії, здійснені у рамках і у зв'язку з використанням Сервісу Autoline.

4.20. Реклама може бути вибірково модерована Виконавцем.

4.21. Виконавець має право змінити, призупинити або продовжити період, впродовж якого Товари Користувача будуть показані, з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця.

4.22. Виконавець має право припинити показ реклами Користувача, що зареєстрував Товари, які порушують цей Договір або положення чинного законодавства України.

4.23. Виконавець має право відкликати оголошення на вимогу правовласника або компетентного державного органу України. Виконавець також залишає за собою право відкликати будь-яку рекламу, яка вважається несумісною з принципами і стандартами суспільної моралі. Рішення про відкликання оголошення є остаточним і не може бути оскарженим.

4.24. Виконавець має право:

4.24.1. Змінити текст рекламних оголошень Користувача, щоб виправити помилки правопису і пунктуації за умови, що такі зміни не впливають на загальний зміст оголошення;

4.24.2. Перемістити рекламу в інші розділи Веб-сайтів, якщо інший розділ вважається відповіднішим для такої реклами.

4.25. Виконавець не несе відповідальності за зміст рекламних оголошень або гіперпосилань на ресурсах, перерахованих в описі рекламних оголошень Користувачів, або за здатність Користувача здійснювати транзакції.

4.26. Виконавець не несе відповідальності за відсутність зацікавлення оголошенням.

4.27. Виконавець не гарантує, що інформація, розміщена на Веб-сайтах третіми особами, є правильною, точною, детальною або повною. У зв'язку з цим Виконавець не несе ніякої відповідальності за:

4.27.1. Спричинення будь-якої шкоди, збитків, втрати інформації або за заподіяння будь-якого іншого збитку будь-яким особам, що виникли при використанні Сервісу Autoline, включаючи витрати на придбання Товарів через Веб-сайти, втрату прибутку, клієнтів або даних, а також будь-які інші фінансові збитки, понесені в результаті відвідування цих Веб-сайтів або неможливості їх відвідування, а також у результаті довіри до будь-якої інформації, отриманої прямо або опосередковано на цих Веб-сайтах.

4.27.2. Порушення Користувачем авторських та інших прав третіх осіб шляхом публікації матеріалів з порушенням чинного законодавства України (зокрема авторського права), шляхом додавання матеріалів на Веб-сайти Сервісу Autoline, що порушують положення законів України (включаючи авторські права), або шляхом передачі таких матеріалів іншим способом Виконавцеві.

4.28. Предметом реклами можуть бути Товари, які не заборонені або не обмежені для продажу відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, і які не порушують цей Договір. Усі порушення в цій сфері призводять до блокування або видалення реклами та/або облікового запису Виконавцем без відшкодування платежів, сплачених Користувачем.

 

5. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ЗГОДА НА ТАКУ ОБРОБКУ

5.1. Розміщуючи оголошення, надаючи персональні дані при створенні Облікового запису, Користувачі Веб-сайту цим Договором уповноважують Виконавця обробляти свої Персональні дані відповідно до положень і умов, викладених в Політиці конфіденційності, доступній за адресою: https://autoline.ua/privacy-policy/.

 

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Усі найменування, права власності і права інтелектуальної власності на Веб-сайті, які включають серед іншого, будь-які назви, програмне забезпечення, бази даних, будь-який текст, фотографічні зображення, графіка, відгуки, рейтинги, а також будь-які дані у візуальній, аудіо- або аудіовізуальній, або іншій формі, теми, ілюстративний матеріал, предмети, і будь-яка документація, що стосується цього є власністю Виконавця, за винятком Контенту Користувачів та/або третіх осіб.

6.2. Контент, а також будь-які інші елементи Сервісу Autoline можуть використовуватися тільки у рамках функціонала, пропонованого тим або іншим сервісом, доступним на Веб-сайтах. Ніякі елементи змісту Сервісів Autoline, а також будь-який контент, розміщений на Сервісах Autoline, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т. д.

6.3. Для того, щоб уповноважити Виконавця публікувати інформацію, надану Користувачем, Користувач надає Виконавцеві діюче всюди (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, субліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо авторських прав, публікацій і баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих ним відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перелічені вище права надаються Виконавцеві без додаткової згоди з боку Користувача і безоплатно (без виплати винагороди).

6.4. Користувач зберігає усі права власності на контент, розміщений в його/її оголошенні. На додаток до вищевикладеного, Користувач надає право доступу до розміщеної інформації усім Користувачам Веб-сайту.

6.5. Користувач погоджується з тим, що текст, фотографії та інші матеріали, що додаються до оголошення, можуть бути використані Виконавцем для підготовки рекламних матеріалів, статей, звітів, аналітичних матеріалів і т. д.

6.6. Використовуючи Сервіси Autoline, Користувач підтверджує, що він/вона приймає на себе виняткову відповідальність за зміст поданих даних і розміщених оголошень. Користувач заявляє, що він/вона має всі необхідні права, ліцензії та дозволи на розміщення інформації в оголошеннях його/її Веб-сайту, які включають серед іншого, усі патенти, торгові знаки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл від усіх осіб, що ідентифікуються, і компаній, вказаних в такому оголошенні, на використання їхніх імен або зображень.

6.7. Користувач зобов'язаний:

6.7.1. Уникати дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Веб-сайту;

6.7.2. Не використовувати автоматизовані програми для доступу до Веб-сайтів без письмової згоди Виконавця;

6.7.3. Не копіювати, не відтворювати, не модифікувати, не поширювати і не публікувати будь-яку інформацію, що міститься на Веб-сайтах (за винятком інформації, наданої самим Користувачем) без попередньої письмової згоди Виконавця;

6.7.4. Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Веб-сайтах; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Веб-сайти;

6.7.5. Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. Це положення Договору не поширюється на персональні дані Користувача, надані Виконавцеві Користувачем з метою реєстрації.

6.8. Користувач не може:

6.8.1. Обговорювати дії модераторів і адміністраторів Веб-сайту, окрім як по електронній пошті з такими модераторами;

6.8.2. Використовувати імена Користувачів, аналогічні іменам інших Користувачів, з метою видати себе в якості таких Користувачів, зареєстрованих перед ним/нею, і писати повідомлення від їх імені;

6.8.3. Використовувати будь-яке програмне забезпечення, зокрема будь-яке програмне забезпечення третіх сторін, для агрегації і/або обробки даних або іншої інформації, доступної на Веб-сайтах, включаючи, окрім іншого, персональні дані в Обліковому записі Користувача і зміст рекламних оголошень Користувача;

6.8.4. Виконувати будь-які дії, які включають серед іншого, видалення і нову публікацію схожих оголошень, які призводять до переміщення таких оголошень в списку.

6.9. Інші Користувачі можуть отримати доступ до персональних даних Користувача з його/її згоди або відповідно до чинного законодавства України.

6.10. Виконавець докладає всіх зусиль для забезпечення належного виконання своїх зобов'язань за цією угодою, зокрема нормальну роботу сервісів Веб-сайту і нерозповсюдження персональних даних, що надаються Користувачем третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

6.11. Виконавець може періодично встановлювати обмеження на використання Послуг Веб-сайту, наприклад, максимальну кількість днів для зберігання реклами та її розмір.

6.12. Виконавець може обмежити доступ Користувача до Веб-сайтів Сервісу Autoline, якщо Користувач порушує умови цього Договору.

6.13. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо адміністрація Веб-сайту повідомила Користувача про те, що його діяльність порушує умови цього Договору та права третіх осіб.

6.14. У разі порушення Користувачем положень Договору, Виконавець залишає за собою право видалити або заблокувати обліковий запис Користувача у будь-який час, на власний розсуд.

6.15. У разі порушення пункту 6.8. цього Договору, Виконавець має право обмежити функціональність рекламних оголошень Користувача, що включає, окрім іншого, призупинення можливості оновлення опублікованих рекламних оголошень Користувача, призупинення публікації нових оголошень. У цьому випадку будь-які кошти, сплачені Користувачем за Послуги, не повертаються.

6.16. У разі повторного порушення пункту 6.8. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Користувача, при цьому раніше сплачені кошти не будуть повернені Користувачеві.

6.17. Виконавець залишає за собою право у будь-який час вимагати від Користувача підтвердження персональних даних, вказаних Користувачем з метою реєстрації, і запросити у зв'язку з цим підтверджувальні документи (включаючи копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), а також неможливість надання таких документів на розсуд Користувача може бути прирівняна до надання недостовірної інформації. Якщо дані Користувача, вказані в наданих таким чином документах, не відповідають даним, вказаним з метою реєстрації, і якщо дані, вказані з метою реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Виконавець може заблокувати обліковий запис Користувача як із, так і без попереднього сповіщення Користувача.

 

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ

7.1. Замовлення платних послуг Сервісу Autoline, зокрема розміщення реклами на Веб-сайтах, здійснюється Користувачем в особовому кабінеті.

7.2. Користувач надсилає запит для отримання інформації про тарифи на  платні послуги Виконавця, після отримання пропозиції  на емейл вказаний ним при реєстрації, Користувач ознайомлюється з цінами та вибирає платну послугу. 

7.3. Перед замовленням платних Послуг Виконавця, Користувач повинен здійснити авансову оплату  у повному обсязі, який необхідний для замовлення цієї Платної послуги, до початку її надання. Отриманий від Користувача платіж не підлягає поверненню і використовується тільки для оплати комерційних Послуг Виконавця.

7.4. Послуги Сервісу Autoline оплачуються банківським переказом, кредитною карткою (Visa / MasterCard) або іншими системами електронних платежів, залежно від країни проживання Користувача. Повний список варіантів оплати доступний Користувачеві в особовому кабінеті.

7.5. Коли відповідна технічна можливість доступна і Користувач може бути ідентифікований, Виконавець може надати Користувачеві Акт прийому-передачі наданих платних Послуг. Користувач повинен підписати і відправити такий Акт впродовж п'яти (5) календарних днів з моменту отримання Виконавцеві або направити обґрунтовану відмову від підписання Акту з зазначенням причин відмови впродовж цього ж періоду часу. У випадку якщо в зазначений термін Користувачем не буде відправлений підписаний Акт, або мотивована відмова від його підписання, платні Послуги, надані Виконавцем, вважаються прийнятими в повному обсязі та без зауважень відносно якості і терміну надання.

7.6. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в тарифи на платні Послуги Сервісу Autoline, в порядку передбаченому цим Договором.

 

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

8.1. Скориставшись Сервісами Autoline, Користувач підтверджує свою згоду нести всі ризики, пов'язані з використанням реклами, розміщеної на Веб-сайтах, і Виконавець, включно з його керівництвом, співробітниками і агентами, не несе відповідальності за зміст реклами, розміщеної на Веб-сайті, так само як і за будь-який збиток і втрати, що виникли внаслідок використання реклами, розміщеної на Веб-сайтах.

8.2. Виконавець не є ні організатором/ініціатором, ні стороною угоди між Користувачами і третіми особами. Веб-сайт є торговою і комунікаційною платформою, де Користувачі можуть пропонувати для продажу і купівлі Товари, дозволені цим Договором та законодавством України, у будь-який час, у будь-якому місці і за будь-яку ціну.

8.3. Виконавець не може контролювати точність інформації, що розміщується Користувачами у їхніх оголошеннях.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за який-небудь збиток, заподіяний в результаті здійснення угоди або неналежної поведінки якої-небудь із сторін угоди.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за поведінку Користувачів або за Товари, пропоновані Користувачами й описані в їх рекламі. Будь-який спір і конфлікт, що виникає між Користувачами, вирішується самими Користувачами без участі Виконавця.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Виконавця і/або будь-якої інформації Користувача, що зберігається на ньому, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські програми» і т.д., які можуть бути передані третіми особами.

8.7. Якість, безпека, законність і відповідність Товарів їхньому опису, а також здатність Користувача продавати або купувати Товари знаходяться поза контролем Виконавця.

8.8. Якщо у Користувача є претензія до іншого Користувача, що виникла в результаті використання Сервісів Autoline останнім, Користувач погоджується подавати такі претензії самостійно без участі Виконавця і звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за збиток, пов'язаний з діями Користувача.

8.9. Невиконання Виконавцем дій у разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Договору не позбавляє Виконавця його права вживати відповідні заходи для захисту своїх прав пізніше і не є відмовою Виконавця від його прав у разі здійснення в подальшому подібних порушень.

8.10. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або труднощі при виконанні зобов'язань із наданням доступу до Веб-сайтів через непередбачувані форс-мажорні обставини, наслідки яких неможливо уникнути або подолати (наприклад, дії уряду, трудові спори, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

8.11. Ніщо в цьому Договорі не може бути трактовано як агентські відносини, партнерство, спільне підприємство, трудові відносини або будь-які інші відносини між Користувачем і Виконавцем, якщо інше прямо не вказане в цьому Договорі.

8.12. Виконавець несе відповідальність за рекламу, розміщену на Веб-сайті, в об'ємі, встановленому чинним законодавством України.

 

9.ІНШІ УМОВИ

9.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір.

9.2. Зміни набувають чинності у день вказаний Виконавцем, але не раніше дати розміщення в мережі Інтернет, за умови, що Послуги, активовані до вступу в силу Договору, надаватимуться відповідно до Договору, до якого Користувач приєднався раніше. У разі, якщо Користувач не приймає нову редакцію Договору, він зобов'язаний негайно відмовитися від використання Послуг Сервісу Autoline. Подальше використання Сервісу Autoline означає, що Користувач погодився з діючою редакцією Договору. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів можуть розміщуватися на Веб-сайтах.

9.3. Якщо спори і невідповідності виникають через або у зв'язку з цим Договором, Сторони вирішують такий спір або невідповідність шляхом переговорів. Якщо будь-який спір, невідповідність або претензія, виникають через або у зв'язку з цим Договором, зокрема його виконання, порушення, припинення або недійсність, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Якщо у Користувача є скарги і/або претензії до Виконавця у зв'язку з цим Договором або у зв'язку з діями інших Користувачів Сервісу Autoline, Користувач може відправити Виконавцеві електронний лист за адресою: complain@linemedia.com. Скарга має бути розглянута впродовж тридцяти (30) календарних днів.

9.5. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

9.6. Будь-які питання, що не регулюються цим Договором, повинні вирішуватися відповідно до чинного законодавства України.

9.7. Цей Договір складений українською мовою.

9.8. Переклад будь-якою іншою мовою був зроблений відповідно до вимог законодавства України. У разі розбіжностей між українською версією та версією на будь-якій іншій мові українська версія матиме переважаючу силу.

9.9. Виконавець може надавати Послуги Користувачам у різних країнах через афільованих осіб. Афілійовані особи не несуть відповідальності за будь-який непрямий збиток, не умисний фактичний збиток або упущену вигоду, втрачені дані або будь-який інший збиток або незручності, заподіяні Користувачеві у зв'язку з використанням Веб-сайтів.

9.10. Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнано судом недійсним або таким, що не має законної сили, це не повинно впливати на дійсність або застосовність інших положень цього Договору.